چرا نام شرکت و کارگاه هرمز برکه است؟

برکه یک سمبل از سازگاری باکم آبی در گذشته بوده و اصطلاح هرمز نیز چون مکان کارخانه اولیه در استان هرمزگان بوده است. هر چند قصد داشتیم این شرکت را با اسم برکه به ثبت برسانیم ولی به خاطر تشابه اسمی مجبور به گذاشتن پسوند و پیشوندی بر روی برکه شدیم که در نهایت شرکت با نام پلیمر هرمز برکه به ثبت رسید

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید