محصولات هرمز برکه

مخازن چندلایه از ۱۰۰لیتر تا ۲۵۰۰۰لیتر

وان های شیلاتی از۳۰۰لیتر ۱۰۰۰لیتر که برای پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد.

موانع های جاده ای که در چهارراه ها و تقاطع ها استفاده می شود.

محصولات نوری که شامل گلدان و مبلمان شهری می شود

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید