محصولات هرمز برکه به کجاها صادر می شود؟

پایگاه اصلی ما استان هرمزگان و فارس است ولی نمایندگانی دراستان های: بوشهر، کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان هم داریم ولی عمده فروش محصولات

ما در فارس و هرمزگان می باشد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید